Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

DATAANSVARLIG OG KONTAKT
Maiken Siggaard, ejer af bySiggaard, er den dataansvarlige for de oplysninger vi har på dig. Du finder kontaktoplysninger herunder:

bySiggaard
Rendebæksvej 31
2765 Smørum 
CVR nummer: 36625333
Telefon nummer: 28743165
E-mail adresse: info@bysiggaard.dk

FORMÅL MED OPBEVARING AF OPLYSNINGER
Formålet med at registrere oplysninger om dig, er for at kunne udføre behandlinger. Visse behandlinger kræver et særskilt samtykke, som udleveres og underskrives i papirs form.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
a) Almindelige personoplysninger (opbevaret i vores online booking system)
– navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, tidspunkt for kommende behandlinger samt udførte behandlinger

b) Personfølsomme oplysninger (opbevaret på særskilt samtykke i papirs form)
– helbredsmæssige oplysninger omkring eventuelle allergier, tidligere sygdomme samt brug at konkret medicin.

bySiggaard videregiver ikke dine almindelige personlige eller personfølsomme oplysninger til 3. Part.

RETTEN TIL AT TRÆKKE DIT SAMTYKKE TILBAGE
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage omkring de almindelige personoplysninger vi har på dig. Du skal blot sende en mail på info@bysiggaard.dk.
Varigheden af det særskilte samtykke i papirs form er 2 år efter behandling. Herefter makuleres samtykket og et nyt skal underskrives ved ny behandling.

DINE RETTIGHEDER
Ifølge databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til behandling af vores oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@bysiggaard.dk.

a) Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer på dig.

b) Berigtigelse
Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig.

c) Sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger omkring dig, inden vores normale, generelle sletning indtræffer.

d) Begrænsning
Du har I visse tilfælde ret til at få begrænset de oplysninger vi opbevarer på dig. Såfremt du har ret til at få begrænset behandlingen af oplysningerne, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

e) Indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger i forhold til direkte markedsføring, herunder nyhedsmails.

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandlinger dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.