Finansiering

Finansiering

sparxpres-logo
oversigt

FINANSIERING AF DIN BEHANDLING

I samarbejde med SPARXPRES tilbyder bySiggaard 10 mdrs. rente- & gebyrfri finansiering af din permanent makeup behandling. Ønsker du længere løbetid på dit lån, er du velkommen til at sende en mail til finansiering@bysiggaard.dk for yderligere information.

Klik på skemaet til venstre for at se hvilket beløb du skal ansøge om til netop din behandling.

1) Udfyld og send ansøgningen

Skærmbillede 2018-09-08 kl. 08.41.36

2) Underskriv med NemId

Skærmbillede 2018-09-08 kl. 08.41.48

3) Lånet udbetales til bySiggaard

Skærmbillede 2018-09-08 kl. 08.41.55
button

LÅNE EKSEMPEL

10 mdr. Rente- & gebyrfri: Samlet kreditbeløb 5.000,-. Løbetid 10 mdr. Månedlig ydelse 500,-. Samlede kreditomkostninger 0,-. Samlede beløb der skal tilbagebetales 5.000,-. Årlig fast debitorrente 0,00 %. ÅOP 0,0 %.

Lånet kan altid indfries uden ekstraomkostninger. Ovenstående ydelse er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. Maj 2014.

  • Rente pr. mdr. er 0,0% svarende til en årlig fast debitorrente på 0,0%
  • Oprettelsesgebyret er 0% af lånebeløbet
  • Tilbagebetaling sker via PBS
  • Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende FI-kort, opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
  • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
  • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
  • Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering

Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger.
Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld. Morarenten pr. mdr. er 0,42 % svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16 %.
Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES.
De anførte gebyrer kan til enhver til ændres af SPARXPRES.

Klager
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.
Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Såfremt henvendelsen ikke fører til en løsning af klagen kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2.sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 3543 6333, eller via www.fanke.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000, eller via www.forbrug.dk.

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f.eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.
Hvis ikke du har modtaget disse  oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten.
Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.
Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden, skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9616 1300 eller på mail sparxpres@sparnord.dk.